Z

Z

Omschrijving Beschrijving
Zander, J.C. garagehouder 1934, Kennemerstraatweg 105,
Zander, Piet banketbakker Kennemerstraatweg 91, Daarna J.Swart, Opgeheven
Zanderslootlaan Kerkelaan- Kuillaan , Onbekend, Zandersloot (Verlengde van Zanderslootweg)
Zanderslootweg Kuillaan- Grens Alkmaar , Onbekend, Zandersloot
Zanderslootweg 7 Villamonument, Gemeentelijk Monument
Zandstuk, Het Rosendaal- Rosendaal , 1986, Grondstuk Het Zandstuk
Zandzoom Wijk Tussen Kennemerstraatweg, Vennewatersweg, Hoogeweg, Zevenhuizerlaan
Ze zeggen … Tulpencroftlaan 2 (huisnaam)
Zee- Mandersloot, A.M.E. van der Wethouder 1965-1978, VVD, Ridder Orde van Oranje Nassau, Zilveren Penning Alkmaar, Overl.14 april 1989
Zeekamplaan Haesackerlaan- Breedelaan , 1956, Akker De Zeekamp
Zeeleeuwplein Hoog en Laag, Straatnaambordje
Zeeman t Loo 3
Zeeweg Heerenweg- Grens De Egmonden , 1935, Weg naar zee
Zelst, C.P.van Kleermaker Stationsweg 52, Opgeheven
Zelst, P.W.van Kleermaker Hoogeweg 16, Opgeheven
Zeskant, ‘t 2008, Wijkje t.o. Het Hoekstuk westzijde, langs Het Malevoort
Zevenhuizen Buurtschap langs Ewisweg-Zevenhuizen later Stationsbuurt
Zevenhuizen 57, Het Zevensprong, Enkele stolp, 1930 Herbouwd na brand
Zevenhuizen 7, Het 1865, Enkele stolp
Zevenhuizen, Het Westerweg- Het Malevoort , 1962, Buurtschap Zevenhuizen
Zevenhuizenslaan Westerweg-Oosterzijweg , voor 1850, Nu Groenelaan
Zevenhuizerlaan Kennemerstraatweg- Westerweg , Onbekend, Buurtschap Zevenhuizen
Zevensprong, De Voormalige expositieruimte in boerderij hoek Ewisweg – Het Zevenhuizen
Zeylman, textiel, kleermaker Kennemerstraatweg, Naast Schong, daarna Fa.Kuyper en Van Schagen, Opgeheven
Zilverreiger Koningsveld 54 (huisnaam)
Zomerhoekje Weiland tten zuiden van Stetlaan,
Zomerlinde Elzenwal- Liguster , Gepland (2014), Sporen van daar aangetroffen planten
Zomerlust, Café Kennemerstraatweg 306-308, Eigenaar fam. Helder. In 1938 gesloopt
Zonderhuisweg, Matthijs Westerweg- (zijweg) , 1980, Verzetsman
Zonne, de Kerkelaan 69 (huisnaam)
Zonneveld Optiek Stationsplein 24,
Zonneveld, M. Kleermaker Bayershofweg 29, Opgeheven
Zonvaart Reizen t Loo 19
Zoomer, Mej.C.D. kostuumnaaister Kennemerstraatweg 400, Mej. A.M.Zoomer, winkeljuffrouw, Opgeheven
Zoon, Autobedrijf Hans Pastoor van Muijenweg 40, Opgeheven
Zoon, Bakkerij Kees t Loo 25
Zoon, J.H., brandstoffenhandel ‘Heerenweg 211, Opgeheven
Zuidergeeststraat Droonecampstraat- Spoorlaan , 1953, Fantasienaam
Zuiderneg Gebied Westezijde Heiloo Tussen Zeeweg en Vennewatersweg
Zuidwester, De (basisschool) Boekenstein 43,
Zuivelstraat Melcolaan-Melkrijdersweg, Gepland 2015, Verwijzing naar verwerken van melk tot zuivelproducten
Zuiveringsinstallatie Kanaalweg
Zwaag, P. electrotechnicus en radiohandel Kennemerstraatweg 336, Opgeheven
Zwart, K. fotograaf Kennemerstraatweg 330 , Daarna H.A. Gelderblom en foto Kino en Hopman makelaars, Opgeheven
Zwarte Dijk Alternatieve naam voor Mallevoortsdijk
Zwarte Laantje Oosterzijweg- De Sonneveld , 1989, In de Volksmond

 

Voor het laatst bijgewerkt op: 2016-01-04