Start

Welkom op de website ‘Heiloo in Beeld’

Met deze website wordt geprobeerd een zo goed mogelijk beeld van Heiloo te geven.
Hierbij komen verleden en heden aan bod.


Heiloo is een dorp dat ligt in de Westrand van Noord-Holland, ten Zuiden van Alkmaar.
Het dorp wordt doorsneden door, van oudsher, oude wegen zoals de Kennemerstraatweg, Oosterzijweg, Heerenweg, Holleweg en de Stationsweg. Juist deze wegen herbergen veel monumentale panden. Deze en veel andere panden in Heiloo zijn zeker de moeite waard om te bekijken.
Ook de details als gevelstenen, gevelmakelaars en gevelversieringen mogen hierbij een blik waardig zijn. Daarnaast herbergt Heiloo ook een aantal fraaie kunstwerken en een aantal herdenkingsbomen. Van deze bijzonderheden zijn meerdere foto’s op deze website te vinden. Ook zijn er foto’s van straatnamen opgenomen die door particulieren zijn geplaatst: soms als grap, soms als aandenken. Op deze website zijn tevens wandelroutes te vinden die langs de monumenten en kunstwerken voeren, evenals een route door en langs het vele groen dat Heiloo rijk is. De geschiedenis van Heiloo, OLV ter Nood en de Willibrordusstichting worden eveneens beschreven. Na een bezoek aan deze website of na het lopen van een van de wandelroutes zal duidelijk worden waarom de meeste Heilooërs zich thuis voelen in Heiloo.

Laatste boek van de webmaster

Heiloo in Beeld- kunstwerken, monumenten en objecten

Auteur Dick Slagter

Dit boek is voor € 17,50 te koop bij de boekhandels in Heiloo en bij de Historische Vereniging Heiloo (tijdens openingstijden Historisch Museum Heiloo aan De Olvendijk)
De opbrengst komt geheel ten goede aan de Historische Vereniging Heiloo

Meer boeken en publicaties
Klik HIER

Bij het samenstellen van de website is zorgvuldigheid nagestreefd, maar het onderbrengen van veel informatie kan ook tot foutjes leiden.Natuurlijk is het geheel nog lang niet compleet.
Voor verbeteringen of aanvullingen (bijv. jaartallen) wordt het invullen van het reactieformulier van harte aanbevolen.

Opmerking: De website is een particulier initiatief en er worden geen commerciële doeleinden mee nagestreefd.