Landschaproute

Landgoed- /bos- /parkwandeling (volledige route ± 12,3 km)

Parkeergelegenheid bij het Station en bij het winkelcentrum ‘t Loo.

Toelichting

Heiloo is een gemeente met veel groenvoorzieningen. Heel bijzonder is dat Heiloo voor ¾ is omringd met park of bos.
Deze route leidt U langs het landgoed Ter Coulster; de parkrand van ‘Plan Oost’; het landgoed Nijenburg en het Overbos.
Vervolgens gaat de route door de Noorderneg en Zuiderneg.
De route is zo opgesteld, dat U op verschillende momenten kan besluiten de route in te korten.
Omwille van de duidelijkheid tijdens de wandeling is de tekst van de route zo beknopt mogelijk gehouden.

Ik wens U een prettige wandeling.

Uitleg:

l.a.= links af
r.a.= rechts af
r.d.= recht door

Route 1 (± 13,5 km)

Start Oostzijde Station

01. Loop Stationsweg in;
02. Bij rotonde l.a. zebrapad oversteken;
03. r.d. Heerenweg inlopen;
04. r.a. 2e weg Slimpad;
05. Voorbij school rechts: r.d. fietspad op;
06. l.a. 1e fietspad;

U kunt er hier voor kiezen de route met ± 3 km te bekorten. dan verder bij verkorte route 2 nr.94

07. Voorbij kinderboerderij r.a. Ter Coulsterlaan;
08. Oversteken bij stoplichten;
09. r.d; Ter Coulster in;
10. 1e pad r.a.;
11. Paden rechts aanhouden;
12. Bij splitsing rechts aanhouden;
13. Ga door twee klaphekjes;
14. 1e pad r.a.;
15. Bij T-splitsing r.a.;
16. Brug over en pad vervolgen;
17. Brug over en r.a.;
18. Bij theehuisje r.d.;
19. Bij loods aan linkerzijde r.a.;
20. Bij bocht 1e pad r.a.;
21. Bij T-splitsing (bij boomstronk) r.a.;
22. Bij hoofdlaan Ter Coulster r.a.;
23. Bij hekjes aan rechterzijde r.a.;
24. Bij T-splitsing r.a.;
25. Vervolg dit pad en negeer zijpaden;
26. Brug over en direct r.a.;
27. r.d. De Nieuwe Plantagie;
28. l.a. Groot Barlaken;
29. r.a. De Karremel;
30. r.d. pad in richting brug bij vijver;
31. Ga 2 bruggen over;
32. Vervolg paden en houdt daarbij rechts aan;
33. Brug over;
34. Bij T-splitsing r.a.;
35. Aan het eind van het pad r.d. De Oostkanter in;
36. r.a. Groot Barlaken;
37. r.d. Laan van Zeeman;
38. r.a. het pad in vóór 1e huis rechts;
39. r.a. Laan van Zeeman;
40. Na huisnummer 12 pad r.a.;
41. Voor huis links aanhouden;
42. Na ongeveer 30 meter pad r.a.;
43. Vervolgens paden links aanhouden;
44. Aan eind links af;
45. Voorbij hekken r.a. Kennemerstraatweg;
46. Steek tegenover het portiershuis aan de rechterhand de Kennemerstraatweg over;
47. r.a. en vervolg de Kennemerstraatweg;
48. l.a. Kuillaan;
49. r.a. Westerweg;
50. direct weer l.a. vóór tuincentrum langs;
51. Steek voorzichtig onbewaakte spoorweg over;
52. l.a. door klaphekje (voor boerderij Noord-West);
53. Voor weiland pad links vervolgen;
54. r.a. 1e kleine pad en dit pad r.d. blijven volgen;

U kunt er hier voor kiezen de alternatieve route te lopen,
ga dan verder bij 124 (niet in vastgestelde periode volgens aanduiding en af te raden na veel regenval)

55. aan eind van dit pad l.a. Stetweg;
56. r.a. 1e weg (voetpad);
57. Vervolg deze weg tot aan de Belieslaan.

U kunt er hier voor kiezen de route met ± 4 km te bekorten.
Indien U hiervoor kiest, ga dan verder bij verkorte route 3 nr.104

58. r.a. Belieslaan over voetpad rechts.
59. Vervolg dit voetpad tot aan Het Maalwater;
60. r.a. Het Maalwater;
61. Direct weer l.a. voetpad op;
62. Vervolg dit voetpad en houdt het water aan de rechter zijde;
63. Loop door tot brug;

U kunt er hier voor kiezen de route met ± 1,5 km te bekorten.
Indien U hiervoor kiest, ga dan verder bij verkorte route 4 nr.113

64. Aan eind van het pad brug over en direct weer r.a.;
65. Vervolg dit voetpad en houdt ook nu het water aan de rechter zijde;
66. l.a. bij tweede verharde pad (is voetpad);
67. Aan eind van pad l.a.;
68. Steek de Zeeweg over en loop richting parkeerplaats;
69. Bij parkeerplaats l.a. voetpad op;
70. Bij brug links gewoon r.d. lopen;
71. Negeer zijpaden en houdt het water aan de linker hand;
72. Bij splitsing rechts aanhouden en fietspad oversteken;
73. Bij kruising r.d.
74. Bij T-splitsing l.a.;
75. Vervolg pad en houdt water aan de linker zijde;
76. Bij splitsing fietspad oversteken;
77. Ga direct l.a. parallel aan het fietspad;
78. Bij brug links het pad r.d. vervolgen;
79. Bij bocht naar links r.d. bruggetje over;
80. vervolg pad en negeer zijpaden;
81. Bij driesprong l.a. richting parkeerplaats;
82. Parkeerplaats aan rechterzijde oversteken;
83. l.a. fietspad op;
84. r.a. Het Zevenhuizen;
85. Voorbij 1e weg rechts (richting sporthal) l.a. voetpad vóór vijver;
86. Waar voetpad overgaat in voetpad én fietspad r.d. gaan;
87. Voor brug r.a.;
88. l.a. 2e weg;
89. Bij asfaltweg r.a. en op voetpad langs asfalt blijven lopen;
90. l.a. Ewisweg;
91. r.a. Pastoor van Muijenweg;
92. r.d. Stationsweg;
93. Einde bij station.

Verkorte route 2

94. r.d. Van Doornstraat;
95. bij einde l.a. Van Aostastraat;
96. r.a. Heerenweg;
97. bij “De Hutkoffer” r.d. Heerenweg;
98. Kerkelaan oversteken en r.d.;
99. r.a.Kraaienlaan;
100. 1e pad l.a.;
101. bij de Kattenberg r.a.;
102. Voorbij hekjes direct l.a. fietspad Kennemerstraatweg;
103. Ga verder bij 47;

Verkorte route 3

104. Steek via zebrapad Belieslaan over en ga r.d. Jan Boltenhof via het fietspad;
105. r.d. Het Vierkant;
106. r.d. Arklaan;
107. r.d. Van Merlenlaan;
108. l.a. Fontein Verschuurlaan;
109. r.a. De Wildtlaan richting Zeeweg;
110. l.a. Zeeweg;
111. r.a. bij fietsenstalling;
112. Einde bij station.

Verkorte route 4

113. Aan eind van het pad vóór de brug l.a.;
114. l.a. richting ingang Camping Heiloo;
115. Loop tot het einde van deze weg / parkeerplaats;
116. Bij einde rechts aanhouden bospad in;
117. Na brug 1e pad l.a.;
118. r.a. Spanring;
119. r.a. Ringweg;
120. Bij stoplichten oversteken;
121. l.a. Zeeweg;
122. r.a. bij fietsenstalling;
123. Einde bij station.

Alternatief bij 54

124. r.a.eerste pad vóór boerderij aan rechter zijde (zie bord Baafjespolderpad)
125. Klim over hek en loop r.d. Over weiland tussen hekwerk door.
126. Klim aan eind over hek en ga l.a.
127. Volg pad en klim aan eind over hek
128. l.a. Het Maalwater
129. r.a. voetpad op
130. Volg verder 62 hierboven

Eventuele opmerkingen of suggesties kunnen worden via de contact link.

Copyright 2004-2021©Dick Slagter

Herzien: 13-03-2019