Huidige Straatnamen

Huidige Straatnamen

Straatnaam Van – Naar, jaartal, verklaring naamgeving
Abraham du Boishof Pastoor van Muijenweg – Pastoor van Muijenweg, 1995, Verzetsstrijder
Achterzomer Scheprad – Scheprad, 2015, Vloerbalk a.d. achterzijde v.e. wipmolen
Achtkant, De Bayershoffweg – Op de Wieken, 1968, Acht kantstijlen van de vijzelmolen
Alle Hospervijver Belieslaan – Woongedeelte Egelshoek, 1998, Ontwerper waterpartij De Egelshoek
Ambachtsweg Oosterzijweg – Oosterzijweg, 2016, Passende naam t.a.v. omliggende wegen
Aostastraat, Van Kennemerstraatweg – Heerenweg, 1935, Italiaanse prins
Arklaan Van Vladerackenlaan – Bayershoffweg, 1956, Werkmanshuisje ‘De Ark’
   
Baafjeslaan Van Vladerackenlaan – Bayershoffweg, 1956, Baafjespolder
Baetenburg Het Malevoort – Het Malevoort, 1973, Buitenplaats Baetenburg
Bakkerhof, Dirk Land van Maat – Matthijs Zonderhuisweg, 90-er jaren, Verzetstrijder
Bakkersweg Ewisweg – Ewisweg, 1962, Wethouder C.Bakker
Barlaken, Groot Laan van Zeeman – De Nieuwe Plantagie, 1959, Stuk land Barlaken
Barlaken, Kleijn Laan van Zeeman – Dokterslaan, 1959, Grasland Kleijn Barlaken
Bayershoffweg Westerweg – De Omloop, 1935, w.s. Bajens Hof
Beetsweg, Nicolaas Laan van Zeeman – Dokterslaan, 1924, Geschiedschrijver
Belieslaan Westerweg – De Omloop, 1955, Persoonsnaam Beelie
Bergeonstraat Holleweg – Schuine Hondsbosschelaan, 1935, Advocaat
Bestevaerslaan Breedelaan – Werkendelslaan, 1959, Stuk land Bestevaerscamp
Biender, De Pastoor van Muijenweg – Het Wielemakersland, 1962, Bienderakker
Binnenhof Laan Eindeloos – (zijstraat), 1994, Werknaam verkavelingsplan
Binnenroede Gaanderij – Standerdlaan, 2015, Stelling rondom molen
Bleekveld, Het Het Zevenhuizen – (zijstraat), 1962, Smalle strook weiland Het Bleekveldt
Blinkenlaan, De Curtiuslaan – Jan Ruslaan 1935, Klooster De Blinken
Blokkerhof, Johan Pastoor van Muijenweg – Wielemakersland, 1995, Verzetslid
Blomhof, De Laan van Muijs – Bayershoffweg, 1965, Onderdeel van een NH boerderij
Boekelermeerweg Kanaalweg – (zijweg richting Alkmaar), onbekend, Boekelermeerpolder
Boekenstein Het Malevoort – Het Malevoort, 1973, Buitenplaats in Boekelermeer
Boishof, Abraham du Pastoor van Muijenweg – Pastoor van Muijenweg, 1995, Verzetslid
Boltenhof, Jan Belieslaan – Woongedeelte Egelshoek, 1998, Wethouder
Boog, De Brink – Brink, 1994, Werknaam ontwerper
Boomweijdt Middelhof – Paapenhof, 1959, Stuk land Boomweijtje
Bonkelaar Standerdlaan – De Omloop, 2015, Aandrijfwiel wipmolen
Bosanemoon Bosrank – Boswinde, 1981, Bosplantje
Bosboom Toussaintweg Burenweg – Burenweg, 1951, Schrijfster
Bosrank Het Malevoort – Het Malevoort, 1981, Klimplant
Bosvaren Boswinde – Bosanemoon, 1981, Overblijvende sporendragende plant
Boswilg Meidoorn – Lijsterbes, 2012, Sporen van daar aangetroffen planten
Boswinde Het Malevoort – Bosvaren, 1981, Slingerplant
Brasemcroftlaan Werkendelslaan – Breedelaan, 1959, Stukje geestland
Breedelaan Heerenweg- Zevenhuizerlaan , 1951,
Brink, De Ypesteinerlaan – De Krommert, 1994, Werknaam ontwerper
Brugstuk, Het Ypesteinerlaan – De Krommert, 1989, Weiland Het Brugstuk
Bullaan, De De Olvendijk – De Olvendijk, 2006, Vroegere Bullaan (Kanaalweg)
Burcht, De Vijverlaan – (zijweg), 1994, Werknaam ontwerper
Burenweg Nicolaas Beetsweg – Kleijn Barlaken, 1924, Buurtweg
Butterlaan Heerenweg – Werkendelslaan, 1935, Wethouder M.Butter
   
Capelacker, De Kerkakkers – (zijweg), 1992, Grondstuk De Capelacker
Catsstraat, Van Laarmanstraat – Laarmanstraat, 1935, Geslacht Van Cats
Commandeurslaan Haesackerlaan – Breedelaan, 1956, Akker De Commandeursweijd
Coulsterlaan, Ter Bos Ter Coulster – Parkeerterrein Ter Coulsterkerk, 1951, Huis Ter Coulster
   
Cruijscamplaan Breedelaan – Werkendelslaan, 1959, Weiland De Kruisweid
Curtiuslaan De Blinkenlaan – Van Foreestlaan, 1935, Predikant Johannes Curtius
   
Delenlaan, Van Oude Kennemerstraatweg – (zijweg), Onbekend, Delensbosje
Die, het De Olvendijk – De Strandwal, 2006, Vaarwater Het Die
Dirk Bakkerhof Land van Maat – Matthijs Zonderhuisweg, 90-er jaren, Verzetstrijder
Dokterslaan Kennemerstraatweg – Groot Barlaken, 1959, Weggetje naar Doktershuis
Dompvloetlaan Oosterzijweg – Oosterzijweg, 1979, Kwekerij Dompvloed
Doornstraat, Van Van Aostastraat – Van Catsstraat, 1948, Burgemeester Jan Marie van Doorn
Dors, De Belieslaan – Bayershoffweg, 1968, Onderdeel Noord-Hollandse boerderij
Dresch, De Oudburgerlaan – De Vlei, 1973, Weiland de Dresch
Driestal, De Laan van Muijs – Het Vierkant, 1962, Onderdeel Noord-Hollandse boerderij
Droogmakerij, De Boekelermeerweg – Boekelermeerweg, 2006, Onderdeel drooglegging Boekelermeer
Droonecampstraat Noordergeeststraat – Rechte Hondsbosschestraat, 1953, Geestland De Droonecroft en De Drooneakker
   
E.J. Potgieterweg Nicolaas Beetsweg – Laan van Zeeman, 1951, Schrijver
Egelenburg Westerweg – De Moestuin, 1962, ‘t Huijs te Egelenburgh
Egmondermeer Luther Kingweg – Hoeverweg, Onbekend, Egmondermeer
Elba, De Westerweg – Westerweg, 2008, Afgelegen stuk slechte grond
Elzenwal Hoogeweg – Liguster , 2014, Sporen van daar aangetroffen planten
Ewislaan Westerweg – Ewisweg, Onbekend, Buurtschap Evis
Ewisweg Zeeweg – Het Zevenhuizen, Onbekend, Als voortzetting Ewislaan
   
Feen de Lilleweg, van der Frederica’s Hof – Burenweg, 1977, Familie van der Feen-de Lille
Fontein Verschuirlaan De Wildtlaan – Ringweg, 1948, Burgemeester
Foreestlaan, Van Kennemerstaatweg – Zanderslootweg, 1935, Geslacht van Foreest
Frederica’s Hof Kennemerstaatweg – Dokterslaan, 1964, Boerderij Frederica’s Hof
Frederiklaan, Rector Zanderslootweg – Westerweg, 1964, Naar Frederick van Heiloo
   
Gaanderij Bonkelaar – Scheprad, 2015, Stelling rondom molen
Geestakker Kerkakkers – Goodeslaan, 1969, Genoemd naar Weijdland
Gemaal, Het Boekelermeerweg – Boekelermeerweg, 2006, Onderdeel drooglegging Boekelermeer
Gertooms Akker Ewislaan – Vierakkers, 1962, w.s. Akker van Gerrit Ooms
Goodeslaan Pastoor van Muijenweg – Ewislaan, 1962, Weiland Goodeskamp
Gouwe Boom, De Vinkenbaan – Vinkenbaan, 1959, Weiland De Gouwe Boom
Groenelaan Kennemerstraatweg – Oosterzijweg, Onbekend, Onbekend
Groeneweg Hoogeweg – Runxputteweg, Onbekend, Onbekend
Groot Barlaken Laan van Zeeman – De Nieuwe Plantagie, 1959, Stuk land Barlaken
Groote Olven De Laghe Weijdt – De Hoghe Weijdt, 1959, Van persoonsnaam Olverscroft
   
Haagbeuk Zevenhuizerlaan – Vennewatersweg, 2012, Sporen van daar aangetroffen planten
Haesackerlaan Butterlaan – Zevenhuizrlaan, 1956, Geestland De Haesenacker
Handelsweg Nijverheidsweg- Nijverheidsweg , 1974, Aanwezige ambachtelijke bedrijven
Harrelaers Het Malevoort – Het Malevoort, 1973, Weiland De Harrelaersackers
Hasebroekweg, J.P. E.J.Potgieterweg – E.J.Potgieterweg, 1951, Predikant – schrijver
Havercamplaan Haesackerlaan – Breedelaan, 1956, Grondstuk De Havercamp
Hazelaar Zevenhuizerlaan – Zijweg Liguster, 2012, Sporen van daar aangetroffen planten
Heerenweg Kerkelaan – Zevenhuizerlaan, Onbekend, Weg van de Heeren (Graven) – loopt door in het Heilooerbos
Heersmeeth Dokterlaan – Pijlemeeth, 1959, Genoemd naar de Heerscamp
Hildebrandhof Bosboom Toussaintweg – J.P.Hasebroekweg, 1995, Hildebrand pseudoniem Nicolaas Beets
Hoefcamplaan Haesackerlaan – Tulpencroftlaan, 1956, Akker de Hoefcamp
Hoefsmid, De De Oude Werf – De Oude Werf, 1988, Oud ambachtelijk beroep
Hoekstuk, Het Het Malevoort – Pastoor van Muijenweg, 1974, Weiland Het Hoekstuk
Hofdijkweg, W.J. J.P.Hasebroekweg – Laan van Zeeman, 1951, Dichter
Hofstee, De Vierakkers – Vierakkers, 1962, Weiland ‘t Hofstee
Hoghe Weijdt, De Kleijn Barlaken – Groot Barlaken, 1959, Weiland De Hogeweijdt
Holleweg Kerkelaan – Zeeweg, Voor 1680,
Hondsbosschelaan, Rechte Holleweg – Westerweg, Onbekend, Huis ‘t Hontbosch
Hondsbosschelaan, Schuine Holleweg – Westerweg, 1850 en 1924, Huis ‘t Hontbosch
Hoog en Laag Westerweg – Westerweg, 1955, Akker Hoog en Laag
Hooge Venne, De De Overtoom – Kanaalweg, 2006, Stuk grond De Hooge Venne
Hoogelaan Kennemerstraatweg – Oosterzijweg, Voor 1850, Hoger liggende weg
Hoogeweg Zevenhuizerlaan – Grens Limmen, Onbekend, Hoger liggende weg
Hospervijver, Alle Belieslaan – Woongedeelte Egelshoek, 1998, Ontwerper waterpartij De Egelshoek
Houtwal, De De Omloop – Bayershoffweg, 2009, Aanwezige Houtwal
Hucht, De Ypesteinerlaan – Laan Eindeloos, 1992, Weiland De Hucht
   
Industrieterrein Oosterzij Ambachtsweg (zijweg richting Noord) – 1959, Industrieterrein
J.H. van der Palmweg Nicolaas Beetsweg – E.J.Potgieterweg, 1951, Theoloog
J.P. Hasebroekweg E.J.Potgieterweg – E.J.Potgieterweg, 1951, Predikant – schrijver
Jan Boltenhof Belieslaan – Woongedeelte Egelshoek, 1998, Wethouder
Jan Ruslaan Van Foreestlaan – De Blinkenlaan, 1959, Raadslid
Jan Schuijtlaan De Dors – Woongedeelte De Egelshoek, 1998, Raadslid
Johan Blokkerhof Pastoor van Muijenweg – Wielemakersland, 1995, Verzetslid
   
Kanaalweg Kennemerstraatweg – Kanaaldijk, 1935, Weg naar kanaal
Kandelaar, De Pastoor van Muijenweg – Oudburgerlaan, 1973, Weiland De Kandelaar
Kapelbuurt, De De Kroft – (zijweg), 2006, Aanwezige kapel
Kapellaan Kennemerstraatweg – Runxputteweg, 1924, Kapel OLVtN
Kapellaan, Korte Westerweg – Spoorbaan, 1924, Kapel OLVtN
Karremel, De Groot Barlaken – Oostkanter, 1959, Grondstuk Karremel
Keldercroftlaan Werkendelslaan – Breedelaan, 1970, Grondstuk Keldercroft
Kennemerstraatweg Alkmaar – Limmen, 1935, Kennemerland
Kennemerstraatweg, Oude Kerkelaan – Van Deelenslaan, 1935, Kennemerland
Kerkakkers Westerweg – Ewisweg, 1962, Gronden RK Begraafplaats
Kerkelaan Kennemerstraatweg – Westerweg, 1924, Weg naar de kerk
Kerkepad, Het De Olvendijk – De Overtoom, 2006, Pad langs de kerk
Kistemaker, De Het Zevenhuizen – Ewislaan, 1962, Weiland De Kistemaker
Kleine Kanne, De Ypesteinerlaan – De Krommert, 1989, Weiland De Kleine Kanne
Kleijn Barlaken Laan van Zeeman – Dokterslaan, 1959, Grasland Kleijn Barlaken
Kleine Olven De Laghe Weijdt – De Hoghe Weijdt, 1959, Grondstuk De Kleijne Olvendijk
Kloosterhof, De Pastoor van Muijenweg – (zijweg), 1983, Vroegere zusterklooster
Korbeellaan De Achtkant – De Spanring, 1968, Steunbalken van molen
Korte KapelIaan Westerweg- Spoorbaan , 1924, Kapel OLVtN
Kraaienlaan Kennemerstraatweg – Stetlaan, Onbekend, Bosweggetje naar de Baafjespolder
Kreek, De Heerenweg – Holleweg, 1988, Voormalige school De Kreek
Kroft, De Ypesteinerlaan – De Overtoom, 2006, Stuk zandgrond
Krommelaan Kennemerstraatweg- Groeneweg , Onbekend, Bochten in deze weg
Krommert, De Ypesteinerlaan – Het Brugstuk, 1989, Weitje De Krommert
Kruisdijk A Vlooiendijk – Kruisdijk B, Onbekend, Dijk
Kruisdijk B Haaks op Kruisdijk A – (zijweg), Onbekend, Dijk
Kruijsakker Goodeslaan – (zijweg), 1969, Acker bij de Kruijsberg
Kruipad Bonkelaar – Scheprad, 2015, Cirkelvormig houten ringbalk van molen
Kuilenaar, De Rosendaal – De Waard, 1986, Akkernaam eigenaar
Kuillaan Kennemerstraatweg – Westerweg, Onbekend, Weiland Kuijlhuijsen
Kuijperhoek, Weth. Jan Schuijtlaan – Woongedeelte De Egelshoek, 1998, Klaas Kuijper
Kwekerij, De Westerweg – (zijweg), 1982, Voormalig tuincentrum aldaar
   
Laan Eindeloos De Hucht – Oosterboslaan, 1994, Werknaam ontwerper
Laan van Frans Kleijn Barlaken – Groot Barlaken, 1959, Familienaam Frans
Laan van Muijs Westerweg – De Dors, 1962, Familienaam Muijs
Laan van Zeeman Oude Kennemerstraatweg – Groot Barlaken, 1959, Familienaam Zeeman
Laarmanstraat Kennemerstraatweg – Heerenweg, 1935, Vroegere Schout
Lagelaan Kennemerstraatweg- Rijksweg 9 , Onbekend, Lager gelegen weg
Laghe weijdt, De Kleijn Barlaken – Groot Barlaken, 1959, Gefantaseerde naam
Land van Maat Westerweg – Matthijs Zonderhuisweg, 1983, Boerderij van Thijs Maat
Landpad, Het De Overtoom – De Olvendijk, 2006, Pad op het land
Liguster Hazelaar – Vennewatersweg, 2011, Sporen van daar aangetroffen planten
Lilleweg, V.d. Feen de Frederica’s Hof – Burenweg, 1977, Familie van der Feen-de Lille
Limmer Laen Oosterzijweg – (zijweg), 1989, Weg naar Limmen
Loet, De Dokterslaan – Burenweg, 1959, Geestland De Loet
Lijnbaan Vennewatersweg – Schipperslaan, Onbekend, Vroegere touwslagerij
Lijsterbes Boswilg – Haagbeuk, 2012, Sporen van daar aangetroffen planten
   
Maalwater, Het De Dors – Grens De Egmonden, 1965, Naar polder Het Maalwater
Maas Geesteranusweg Frederica’s Hof – Burenweg, 1957, Lid Gemeenteraad
Malevoort, Het Zeeweg – Vennewatersweg, 1973, Eilandje Het Maalwater
Maria’s hof Nijverheidsweg – Oosterzijweg, 1996, Boerderij Maria’s Hoeve
Mariënstein Pastoor van Muijenweg – Pastoor van Muijenwe , 1968, Huis Mariënstein
Matthijs Zonderhuisweg Westerweg – (zijweg), 1980, Verzetsman
Meidoorn Haagbeuk – Boswilg, 2012, Sporen van daar aangetroffen planten
Melcolaan Zuivelstraat – richting Oost, 2015, Herinnering aan ruim 52 jaar zuivelindustrie op deze locatie
Melkrijdersweg Zuivelstraat – De Teems, 2015, Weg waarop de melkbussen naar kant van weg werden gereden
Merlenlaan, Van Van Vladerackenlaan – Fontein Verschuirlaan, 1948, Burgemeester B.C.van Merlen
Middelhof Laan van Zeeman – De Nieuwe Plantagie, 1959, Weiland De Middelweid
Middenweg, De Kanaalweg – Het Gemaal, 2006, Onderdeel drooglegging Boekelermeer
Moestuin, De Het Zevenhuizen – Egelenburg, 1962, Stuk grond De Moestuin
Molenweg Wilgenlaan – Heerenweg, 1951, Molen van Heiloo
Munnickenhof Dokterslaan – Middelhof, 1959, Naar monnikencroften
Muijenweg, Pastoor van Westerweg – Het Malevoort, 1958, Pastoor van Muijen
   
Nicolaas Beetsweg Laan van Zeeman – Dokterslaan, 1924, Geschiedschrijver
Nicolaas Blokkerlaan Spanjaardlaan – Haagbeuk, 2014, Vroegere eigenaar grond
Nieuwe Plantagie, De Groot Barlaken – Dokterslaan, 1959, Weiland De Nieuwe Plantagie
Nieuwelaan Hoogeweg – Kennemerstraatweg, Onbekend,
Nollen, De Warmoezierslaan – Maria’s Hof, 1986, Weiland De Nollen
Noordergeeststraat Holleweg – Spoorlaan, 1953, Stuk land De Noordergeestcamp
Nijenburgerweg Kennemerstraatweg – Boekelermeerweg, Onbekend, Weg richting Nijenburg
Nijverheidsweg Industrieterrein Oosterzij – Warmoezierslaan, 1974, Aanwezige ambachtelijke bedrijven
   
Obriglaan Ewisweg – Ewisweg, 1973, Naar Huis Obinghem
Oesdommerveen Rosendaal – Het Zandstuk, 1986, Grondstuk Oesdommerveen
OIven, Groote De Laghe Weijdt – De Hoghe Weijdt, 1959, Persoonsnaam Olverscroft
Olven, Kleijne De Laghe Weijdt – De Hoghe Weijdt, 1959, Grondstuk De Kleijne Olvendijk
Olvendijk, De Kennemerstraatweg – De Hooge Venne, 2006, Grondstuk De Kleijne Olvendijk
Omloop, De Belieslaan – Zeeweg, 1968, Onderdeel van vijzelmolen
Oosterboslaan Oostersingel – Laan Eindeloos, 1994, Werknaam ontwerper
Oostersingel Ypesteinerlaan – Oosterboslaan, 1994, Werknaam ontwerper
Oosterzijweg Ypesteinerlaan – Grens Limmen, Onbekend, Oosterzijpolder
Oostkanter, De Groot Barlaken – De Karremel, 1959, Grondstuk De Oostkanter
Op de Wieken Bayershoffweg – Spillaan, 1968, Molenwieken vijzelmolen
Opkamer, De De Driestal- (zijweg), 2004, Onderdeel van boerderij
Oudburgerlaan De Vlei – Het Malevoort, 1973, Vermoedelijk kasteel Oudburg
Oude Kennemerstraatweg t.h.v. Kerkelaan – t.h.v. Van Deelenslaan, 1935, Kennemerland
Oude werf, De Rosendaal – De Hoefsmid, 1988, Boerderij De Oude Werf
Overtoom, De Kennemerstraatweg – (zijweg), 2006, Scheepshelling
   
Paapenhof De Laghe Weijdt – De Hoghe Weijdt, 1959, Stuk land Papenkamp
Paardeweijdt Kleijn Barlaken – Kleijne Olven, 1959, Stuk land ‘t Paardeweijdtje
Palmweg,J.H. van der Nicolaas Beetsweg – E.J.Potgieterweg, 1951, Theoloog
Pastoor van Muijenweg Westerweg – Het Malevoort, 1958, Pastoor van Muijen
Patrijsakkers Ewislaan – Ewisweg, 1962, Akker met zijn patrijzen
Pauwweijdt Pijlemeeth – Groote Olven, 1959, Naam uit Register der Verpondinge
Poortweijdt Kleijn Barlaken – Kleijne Olven, 1959, Grondstuk ‘t Poortweijtje
Potgieterweg, E.J. Nicolaas Beetsweg – Laan van Zeeman, 1951, Schrijver
Pijlemeeth Laan van Zeeman – De Nieuwe Plantagie, 1959, Weiland De Peijlemeeth
   
Raadhuisplein Raadhuisweg – Van Aostastraat, 1989, Plein t.w. van Raadhuis
Raadhuisweg Kennemerstraatweg- Heerenweg , 1924, Weg bij Raadhuis
Rechte Hondsbosschelaan Holleweg – Westerweg, Onbekend, Huis ‘t Hontbosch
Rector Frederiklaan Zanderslootweg – Westerweg, 1964, Naar Frederick van Heiloo
Ribben, De Spiegellaan – Spiegellaan, 2008, Rib is een vlak van een zeskant
Rietvink, De Zeeweg – (zijweg), 1988, Buitenplaats De Rietvink
Ringelwikke Westerweg – (zijweg t.h.v. Slootenslaan), 2018, Plant uit de vlinderbloemfamilie
Ringweg Bayershoffweg – Zeewg, 1948, Geprojecteerde ringweg om Heiloo
Romplaan Bayershoffweg – De Achtkant, 1968, Romp van vijzelmolen
Ronde Laan Oostersingel – Oosterboslaan, 1994, Werknaam ontwerper
Ronge, De Het Malevoort – Het Malevoort, 1974, Huijs de Ronge
Rookamer, De De Biender – Ewisweg, 1962, Stuk land De Rookkamer
Rosendaal Kanaalweg – Ypesteinerlaan, 1986, Buurtschap Rosendaal
Runxputteweg Groeneweg- Grens Limmen , 1924, De Runxputte
Ruslaan, Jan Van Foreestlaan – De Blinkenlaan, 1959, Raadslid
   
Sandecamplaan Heerenweg – Breedelaan, 1956, Akker De Sandecamp
Schapenweijdt Pijlemeeth – Grote Olven, 1959, Stuk land ‘t Schapenweijdtje
Scheprad De Omloop – Gaanderij, 2015, Wateropvoerwerktuig bij een wipmolen
Schipperslaan Westerweg – Lijnbaan, Onbekend, ‘t Weijdtje van Schipper
Schoollaan Holleweg – Heerenweg, 1924, De school van Heiloo
Schoren, De Spillaan – Spanring, 1968, Steunbalken vijzelmolen
Schoutslaan Breedelaan – Wilgenlaan, 1951, Het Schoutsbosje
Schrijnwerker, De De Oude Werf – De Oude Werf, 1992, Beroep schrijnwerker
Schuine Hondsbosschelaan Holleweg – Westerweg, 1850 en 1924, Huis ‘t Hontbosch
Schuinelaan Zanderslootweg – Westerweg, Onbekend, De schuine richting van bospad
Schuijtlaan, Jan De Dors – Woongedeelte De Egelshoek, 1998, Raadslid
Slimpad Kennemerstraatweg – Heerenweg, Onbekend, Schuin pad
Slootenslaan Westerweg – (zijweg), Onbekend, Persoonsnaam Slooten
Sluijsweijdt Middelhof – Paapenhof, 1959, Grondstuk Sluijsweijdt van de Blois
Sonneveld, De Ypesteinerlaan – Ypesteinerlaan, 1989, Weiland De Sonneveld
Spanjaardslaan Zevenhuizerlaan – (zijweg), Onbekend, Legering van de Spanjaarden
Spanring, De Ringweg – Spillaan, 1968, Onderdeel kap van vijzelmolen
Spiegellaan Het Malevoort – Het Malevoort, 2008, Veelvlak van zeskant kan men spiegelen
Spillaan Ringweg – De Omloop, 1968, Koningsspil van vijzelmolen
Spindel, De Oosterzijweg – (zijweg), 2007, Onderdeel van een metaalfreesmachine
Spokenboschlaan Kennemerstraatweg – Jan Ruslaan, 1935, Naar gedeelte Heilooer Bos
Spoorlaan Kerkelaan – Rechte Hondsbosschelaan, 1953, Loopt langs spoorbaan
Spijkerboor Groot Barlaken – De Oostkanter, 1959, Weiland Spijkerboor
Standerdlaan Binnenroede – Bonkelaar , 2015, Onderdeel van molenromp
Stationsplein Heerenweg – Stationsweg, 1978, Plein bij station
Stationsweg Kennemerstraatweg – Westerweg, 1924, Weg naar station
Stetlaan Belieslaan – Oosterbos, Onbekend, Los- en laadplaats aan water
Strandwal, De De Hooge Venne – (zijweg), 2006, Strandwal waar Heiloo op staat
Stuifbergen, De Yesteinerlaan – (zijweg), 1989, Weiland De Stuifbergen
Swanendael Kleijn Barlaken – Pijlemeeth, 1959, Uit Register der Verpondingen
   
Teems, De Melcolaan -Melkrijdersweg, 2015, Is een zeef die op een melkbus gezet werd.
Termijen Ewisweg – Ewisweg, 1868, Geslacht ter Meije
Tomsonbos, Weth. Belieslaan – Woongedeelte De Egelshoek, 1998, Wethouder
Torenlaan Kerkelaan – Noordergeeststraat, 1959, Toren Witte Kerk
Trompenburg Van Vladerackenlaan – Arklaan, 1959, Geestland Tromnpenburg
Tuinenhof Ronde Laan – Ronde Laan, 1994, Werknaam ontwerper
Tulpencroftlaan Commandeurslaan – Havercamplaan, 1994, Stuk grond De Tulpencroft
   
Uijterwaardt Groot Barlaken – De Oostkanter, 1959, Landerij De Uiterweijdt
   
Vang, De Bayershoffweg – De Achtkant, 1970, Houten band in vijzelmolen
Veld, Het Kerkakkers – Ewislaan, 1962, Stuk grond De Veldkrocht
Veldenstraat, Van der Heerenweg – Holleweg, 1948, Schout Pieter van der Velden
Vennewatersweg Kennemerstraatweg – Grens Bergen, Onbekend, Vennewaterspolder
Vierakkers De Kistemaker – Patrijsakkers, 1962, Grondstuk De Vierakker
Vierkant, Het Laan van Muijs – Bayershoffweg, 1965, Deel van Noord-Hollandse boerderij
Vinkenbaan Holleweg – Torenlaan, 1959, Vinkenbaanscroft
Vinkenlaan Willibrordusweg – (zijweg), Onbekend, Vinkenbaanscroft
Vinkenpad Vinkenbaan – (zijweg), 50er jaren, Vinkenbaanscroft
Vladerackenlaan, Van Westerweg – Ringweg, 1948, Schout G.P.van Vladeracken
Vlei, De Oudburgerlaan – De Kandelaar, 1973, Gesteldheid van de weg
Vlooiendijk Lijnbaan – Kruisdijk A, Onbekend,
Vossenakkers Ewislaan – Het Veld, 1962, Geestland De Vossenakkers
Vredenoord Het Malevoort – Het Malevoort, 1973, Fantasienaam
Vrieswijk Ewisweg – Ewisweg, 1968, Buitenplaats Vrieswijk
Vijverlaan Ronde Laan – Ronde Laan, 1994, Werknaam ontwerper
Vijzellaan Spillaan – Spanring, 1968, Onderdeel vijzelmolen
   
W.J.Hofdijkweg J.P.Hasebroekweg – Laan van Zeeman, 1951, Dichter
Waard, De Rosendaal – De Kuilenaar, 1986, Twee akkers in de Waard
Wagenmaker, De De Oude Werf – De Hoefsmid, 1988, Oud ambachtelijk beroep
Warmoezierslaan Kennemerstraatweg – Oosterzijweg, Onbekend, Warmoezeniersbedrijven
Waterbaak Ronde Laan – Oosterboslaan, 1994, Werknaam ontwerper
Watergang, De Het Maalwater – De Houtwal, 2009, Watergangen langs de Houtwallen
Weidegang Kanaalweg -Melcolaan, 2015, Begrip voor het laten begrazen door koeien van graslanden
Wentholtlaan De Wildtlaan – Van Merlenlaan, 1948, Burgemeester P.L.Wentholt
Werkendelslaan Zevenhuizerlaan – Butterlaan, 1959, Geestland ‘t Croftje in de Werkendel
Westerdijk Vennewatersweg – (zijweg), Onbekend, Dijk aan Westkant
Westerweg Grens Alkmaar – Grens Limmen, Onbekend, Weg in Westen
Weth. Kuijperhoek Jan Schuijtlaan – Woongedeelte De Egelshoek, 1998, Klaas Kuijper
Weth. Tomsonbos Belieslaan – Woongedeelte De Egelshoek, 1998, Wethouder
Wielemakersland, Het Pastoor van Muijenweg – Zeeweg, 1962, Stuk land Het Wielemackers Weijtje
Wildtlaan, De Van Vladerackenlaan – Zeeweg, 1948, Burgemeester H.F.de Wildt
Wilgenlaan Breedelaan – Molenweg, 1951, Aanwezige Wilgenbosje
Willibrordusweg Van der Veldenstraat- Westerweg , 1977, St.Willibrordus (loopt door in Heilooerbos)
   
Ypesteinerlaan Oosterzijweg – Kennemerstraatweg, 1986, Buitenplaats Ypestein
   
Zanderslootlaan Kerkelaan – Kuillaan, Onbekend, Zandersloot (Verlengde van Zanderslootweg)
Zanderslootweg Kuillaan – Grens Alkmaar, Onbekend, Zandersloot
Zandstuk, Het Rosendaal – Rosendaal, 1986, Grondstuk Het Zandstuk
Zeekamplaan Haesackerlaan- Breedelaan , 1956, Akker De Zeekamp
Zeeweg Heerenweg – Grens De Egmonden, 1935, Weg naar zee
Zevenhuizen, Het Westerweg – Het Malevoort, 1962, Buurtschap Zevenhuizen
Zevenhuizerlaan Kennemerstraatweg – Westerweg, Onbekend, Buurtschap Zevenhuizen
Zilverschoon Krommelaan (zijweg), 2019, Plant uit de rozenfamilie
Zomerlinde Elzenwal – Liguster, 2014, Sporen van daar aangetroffen planten
Zonderhuisweg, Matthijs Westerweg – (zijweg), 1980, Verzetsman
Zuidergeeststraat Droonecampstraat – Spoorlaan, 1953, Fantasienaam
Zuivelstraat Melcolaan – Melkrijdersweg, 2015, Verwijzing naar verwerken van melk tot zuivelproducten
Zwarte Laantje Oosterzijweg – De Sonneveld, 1989, In de Volksmond