N

N

Omschrijving Beschrijving
Naar ‘t Loo Kunstwerk, Heerenweg, Bot, Tineke
Nachtegaal, café De Kennemerstraatweg 298 , Eigenaar P.Roozing. Daarvoor IJsbrand Blokker. In 1954 gesloopt
Nachtegaal, de Belieslaan 10 (huisnaam), 2014 afgebroken
Nail impressions Stationsplein 3 c,
Natzijl, H.J. rijwielhandel en huishoudelijke artikelen Kennemerstraatweg 93, Pand is later samengevoegd met nr. 95, Opgeheven
Nereus Op Zeepaard Kunstwerk, Sluysweydt, Jonk, Nic
Nes, K. van Tuinarchitect Willibrordusstichting
Nic.Greeuwflat Zevenhuizen, Het (huisnaam)
Nicolaas Beetsschool Willibrordusweg, Opgeheven
Nicolaas Beetsweg Laan van Zeeman- Dokterslaan , 1924, Geschiedschrijver
Nicolaas Beetsweg 94 Oude Pastorij, Gemeentelijk Monument
Nicolaas Blokkerlaan Spanjaardlaan- Haagbeuk , Gepland (2014), Vroegere eigenaar grond
Nieuw Ypestein Kanaalweg 17 (huisnaam)
Nieuwe Hoeve, De (kleuterschool) Opgeheven
Nieuwe Plantagie, De Groot Barlaken- Dokterslaan , 1959, Weiland De Nieuwe Plantagie
Nieuwe Varne 2014, Wijk Tussen De Omloop, Spillaan, Zeeweg, Nieuw Varen. De varen is de historische begroeiing van dit gebied
Nieuwelaan 1900 tot 1935, Nu Ter Coulsterlaan
Nieuwelaan Hoogeweg- Kennemerstraatweg , Onbekend,
Nieuwelaantje Straatweg- Domineeswegje , 1850
Nieuwpoort Buurtschap t.n.v. Heilooer Bos
Nieuwpoort, P.A.C. schildersbedrijf annex lijstenmakerij Kennemerstraatweg 101, 1934, Opgeheven
Nijenburg Kennemerstraatweg 278, Vooral bewoond geweest door Fam. Van Foreest
Nijenburg, Tamboer- en Majorettenkorps Afsplitsing van Eensgezindheid, 1974 – 2003
Nijenburgerweg Structuur, Gemeentelijk Monument
Nijenburgerweg Kennemerstraatweg – Boekelermeerwg , Onbekend, Weg richting Nijenburg
Nijenburgerweg 1a Tuinmanswoning, onderdeel Nijenburg, Rijksmonument
Nijenburgerweg ongenummerd Varkensschuur, onderdeel Nijenburg, Rijksmonument
Nijs, De, bakkerij Kennemerstraatweg 420, Daarna Spil en A.P.Kaandorp, Opgeheven
Nijverheidsweg Industrieterrein Oosterzij- Warmoezierslaan , 1974, Aanwezige ambachtelijke bedrijven
Nimmer dor Kennemerstraatweg 145 (huisnaam)
NKJB-gebouw Stationsweg 116, Stationsweg, daarvoor St. Jozefgezellenhuis
Noble House, the Vrieswijk 27, (huisnaam) Niet meer aanwezig
Nollen, De Warmoezierslaan- Maria’s Hof , 1986, Weiland De Nollen
Nooitgedacht Kennemerstraatweg 31, (huisnaam) Niet meer aanwezig
Noordergeeststraat Holleweg- Spoorlaan , 1953, Stuk land De Noordergeestcamp
Noorderneg Gebied Noordzijde Heiloo tussen Zeeweg en Heilooer Bos
Nova Zembla Wentholtlaan 15
NR78 kapsalon heiloo Stationsweg 78 a,
Nuts Spaarbank 1971, Hoek Westerweg – Stationsweg,
Nuyens, Fa. bloemenzaak Kennemerstraatweg 388, Daarvoor Schouten en Koger. Daarna F.J.van Eikeren., Opgeheven

Bijgewerkt op 07-03-2023