Jaartallen

Jaartal Gebeurtenis
2500 v.Chr. Ontstaan van de strandwal Heiloo
1500 v.Chr. Eerste bewoning Heiloo
25 Slag bij Baduhenna
739 Willibrord overlijdt
1063 Heiloo wordt voor het eerst in documenten genoemd
1573 Troepen van Sonoy verwoestten o.a. Witte Kerk
1589 Maalwater drooggelegd,
1928 Start Willibrordusstichting
1968 Uitwaterende Sluizen neemt de zuiveringinstallatie Kanaalweg over van Heiloo
1230 Zanddijk tzv Vennewatersweg doorgebroken,
1272 Slag bij Vronen op Heiloo’s grondgebied uitgevochten.
1409 Het Utrechtse Domkapittel spreekt in een rekening van een vicaris (rector)van de kapel OLV ter Nood
1440 In een leenbrief is er sprake van “Onze Lieve Vrouwe Caepelle in de banne van Heiligeloo”.
1509 Heiloo en Oesdom samengvoegd,
1564 Egmondermeer drooggellegd,
1573 Bij het beleg van Alkmaar wordt de kapel OLV ter Nood verwoest.
1583-1617 Visafslag aan de Stetlaan,
1630 Gerrit de Jongh, lid van het Lucasgilde in Alkmaar, schildert een adellijke familie op bedevaart OLV ter Nood
1637 De ruïne OLV ter Nood wordt op last van de Staten van Holland omver gehaald.
1656 O.L.Vrouw ter Nood wordt er aangeduid als O.L.Vrouw van Runxputte. Er is sprake van een wonderbaar beeld en de volhardende verering van de Katholieken.
1704 Reiskaartje, gedrukt ten dienste van de Heilooër pelgrims, waarop duidelijk de Runxputte, de vijf herbergen en de Kruisberg zijn aangegeven.
1713 In de nacht van 8-9 december begon het water van de bron, de Runxputte, op wonderbaarlijke wijze te vloeien.
1728 Polder Maelwater ondergelopen,
1754 Jan de Boer beschrijft een bedevaart te OLV ter Nood die gold als protestmars tegen de baljuw.
1812-01-01 Limmen wordt aan Heiloo toegevoegd,
1817-05-01 Limmen wordt afgesplitst van Heiloo,
1820 Kennemerstraatweg beklinkerd,
1850 Bouw Huize Overweg,
1850 Ongeveer – Bollenkwekers in Heiloo,
1867 Aansluiting op spoorwegennetwerk, met halte bij Kerkelaan,
1879 Station aan Obriglaan, de latere Stationsweg,
1894-27-09 Koningin-Moeder Emma en Princess Wilhelmina bezoeken het putje,
1895 Theodoor Rozing begint kledingwinkel,
1897 Tramlijn Alkmaar – Haarlem via Kennemerstraatweg,
1902 Pastoor Geenen van Heiloo koopt via Klaas Ruiter het terrein terug, waar voor 1573 de Kapel OLV ter Nood heeft gestaan.
1905 Op 20 maart wordt de Runxputte terug gevonden, onder aansporingen van Gerard van den Bosch
1909 Voorlopige Genadekapel OLV ter Nood komt gereed.
1910 Vliegfeest,
1910 Vliegfeest bij boerderij Noord-West,
1913 In enkele maanden tijds wordt de grote noodkerk OLV ter Nood gebouwd voor de duur van 50 jaar, maar zij staat er nog steeds: de Grote Kapel.
1914 Ongeveer ontstaan van Tuindorp rond de Van Aostastraat,
1924 Ijsbaan,
1924 Start met plaatsen straatnaam bordjes,
1927 Opening huidige oude raadhuis
1929 Eerste bewoners Willibrordusstichting
1930 Eerste patient opgenomen bij Willibrordusstichting
1930 St.Jozefgezellenhuis gereed,
1930 Bouw van de Genadekapel OLV ter Nood
1932-25-12 Brand Jozefpaviljoen Willibrordusstichting
1934 Brand boerderij Swart (stond tussen keuken en machinegebouw)
1937 Oprichting vv Stabilitas,
1946 Mgr. J.P. Huibers, Bisschop van Haarlem, vertrouwt de pastorale zorg van OLV ter Nood toe aan de Paters Montfortanen.
1951 Kennemerstraatweg geasfalteerd,
1954 Eerste leken treden in dienst bij Willibrordusstichting
1959 Gemeente koopt Hutkoffer,
1962 Overkerck verzorgingshuis,
1965 Brand Boerderij Koppes,
1966 Opening psychotherapeutisch centrum De Oosthoek
1967-07-09 Prins Bernard bezoekt tgv opening Germefa de Oosterzij,
1972 Waterwipmolen naar Maalwater langs dijk Egmondervaart,
1975 Laatste huis wordt gesloopt t.b.v. ‘t Loo
1979 Ingebruikname nieuwbouw Willibrordusstichting (Junianus 1 en 2 en Amantius)
1981 Ingebruikname nieuwbouw Willibrordusstichting (De Smet screeningcentrum voor dementie)
1982 Ingebruikname nieuwbouw Willibrordusstichting (Van Foreest Centrum voor ouderen)
1985 Restauratie van de Genadekapel OLV ter Nood door de firma Kneppers.
1985 Mgr. H. Bomers wijdt het Bisdom toe aan O.L.Vrouw ter Nood.
1986 Start bouw Ypestein,
1988 Ingebruikname nieuwbouw Willibrordusstichting (Polikliniek en dagcentrum) 2013 weer afgebroken
1988 Ingebruikname nieuwbouw Willibrordusstichting (Jozef verblijfsafdeling)
1989 Afscheid van de Paters Montfortanen van het Bedevaartsoord van OLV ter Nood
1989 Zuster Humilia bewoont de pastorie en coördineert de verschillende vrijwilligersgroepen, activiteiten en bedevaarten bij OLV ter Nood.
1992 Willibrordusstichting fuseert tot GGZ-NHN
1993 Hek rond het Kapelbos. Sluiting van de laatste cafés, nl. “’t Putje” en “’t Akertje”.
1994 Einde kloostergemeenschap op Willibrordusstichting
1994 Ontmoetingsruimte “Oesdom” OLV ter Nood gerealiseerd
2006 Laatste broeders verlaten Willibrordusstichting
2006 De Zusters van het Mensgeworden Woord nemen op 12 augustus hun intrek in het voormalige Julianaklooster
21st Ave. Brink, De 21, Straatnaambordje

Voor het laatst bijgewerkt op: 2016-01-04