Heilooer Cronyck

Inhoudsopgave Heilooer Cronyck

Inhoudsopgave van alle jaargangen – nummers
Artikel lezen? Klik HIER
Indeling: Maand – jaar – jaargang – nummer – bladzijde – artikel – auteur(s)

Winter 2023, 17,2

Blz. 3 Aanleg van de waterleiding in Heiloo, deel 2, Mr. W.A.M. Admiraal
10 Nico van Foreest, burgemeester van Heiloo in een roerig tijdperk, W. Buwalda
21 Eensgezindheid Heiloo viert haar 25e lustrum, Ernst Dulmers
26 Spaanse troepen in Bollendorp? Guus Hardeveld Kleuver
31 De landschappen van Heiloo, deel 1 De strandwal, Theo Bakker
40 De opdracht van een Heilooër illustrator, Chris Zaal
42 Honderd jaar geleden – Toch feest in Heiloo, Mr. W.A.M. Admiraal

Zomer 2023, 17,1

Blz.3 Historie van Verzorgingshuis De Loet, Guus Hardeveld Kleuver
13 Op de vleugelen van ijzer en vriendschap, Nico Keuning
17 Esther Debora Reiss-Mossel, Josta de Graaf-Gieltjes
23 Een Hofleverancier in Heiloo, Dick Rozing en Dick Slagter
30 Heilooër Bosch moet plaats maken voor woningbouw, Wim Buwalda
37 Ter Coulster, Kasteel en Landgoed, domein van betekenis in Heiloo, Jaap de Graaf
38 De aanleg van de waterleiding in Heiloo, deel 1, Mr. W.A.M. Admiraal
44 Boekenrubriek

Winter 2022, 16,2

Blz.3 De relatie tussen Heiloo en de VOC, Guus Hardeveld Kleuver
10 Een kanaal naar Heiloo, Mr. W.A.M. Admiraal
19 Hoe open of gesloten was de Willibrordusstichting, Dick Slagter
26 Het familiebedrijf Zoon, Guus Hardeveld Kleuver
32 Besluit tot de bouw van de Sint Willibrordusstichting, Mr. W.A.M. Admiraal
34 De Damclub Heiloo 85 jaar, René Boulonois
36 Een traditie verdwijnt, Mr. W.A.M. Admiraal
39 Boekenrubriek
40 Correcties en aanvulling, Redactie

Zomer 2022, 16,1

Blz.3 Energietransitie, Guus Hardeveld Kleuver, Paul Morsch en Bart Hoogcarspel 
16 Jan Hanlo, Nico Keuning 
20 De huisvesting voor ouderen in Heiloo, deel 2, Guus Hardeveld Kleuver
25 De slag bij Heiloo, Hans Welling  
30 Heiloose huisjes, Tina Hammer-Stroeve 
40 Boekenrubriek 
40 Correcties en aanvulling, Redactie

Winter 2021, 15,2

Blz.3 De VOC, 1602 – 1800, Pieter Louter
11 Sterrebos en zondagskrocht, Ina Blekemolen- van den Berg
14 Van regthuijs tot raadhuis, Mr. W.A.M. Admiraal
24 De huisvesting voor ouderen in Heiloo, Guus Hardeveld Kleuver
35 Website van de Historische Vereniging Heiloo, Dick Slagter
38 Zo was ‘t / Zo is ‘t, Jan de Winter
40 Correcties en aanvullingen, De redactie
42 Nieuwe boeken, Dick Slagter resp. Peter Keesman
44 Boekenrubriek, Redactie

Zomer 2021, 15,1

Blz.3 De Westerlaan – Mythisch erfgoed, Jan van der Giessen
8 De Balletklassen van mevrouw Majolée, Wim Buwalda
20 Het Onderwatermuseum, Dick Slagter
25 De toren van de Witte Kerk, Mr. W.A.M. Admiraal
27 Een onbekende bestuurder uit een onbekend tijdperk, Peter Tomson
32 De Kuilhuizen, Dr. P.J. Louter
34 Zo was ‘t / Zo is ‘t, Dick Slagter
36 Correcties en aanvullingen, Redactie en Wim Buwalda
38 Boekenrubriek, Redactie

Winter 2020, 14, 2

Blz.3 De rijke historie van het Heilooerbos, Ina Blekemolen
12 Zo was ‘t / Zo is, Hans Welling
14 De stoomtram door Heiloo, Mr. W.A.M. Admiraal
24 Rouwborden en Trouwborden op de Nijenburg, Wim Buwalda m.m.v. Bob van Rossum
35 De sarcofagen van Heiloo, Jaap de Graaf
39 Bezoek van schoolkinderen aan het Museum, Redactie
40 Boekenrubriek / Correcties en aanvulling, Redactie

Zomer 2020, 14, 1

Blz.3 De stoomtram door Heiloo, deel 1, Mr. W.A.M. Admiraal
12 De beeldengroep uit de vijver voor Nijenburg, Wim Buwalda m.m.v. Bob van Rossum
23 Abraham du Bois, Ina Blekemolen
25 Van wagenmakerij tot gevulde kies, Jan W. de Gruyter, met bijdragen van Jan C. van der Giessen
28 Zo was ‘t / Zo is ‘t, Dick Slagter
30 Correcties en aanvullingen, Redactie
31 Aankondiging van nieuwe boeken, Redactie
32 Boekenrubriek, Redactie

Winter 2019, 13, 2

Blz.3 De Ee, d’Ye, de Die, het Die, Jaap de Graaf
8 De Ewisbuurt vanaf 1955, Wim Buwalda
16 De Heilooer tak van de familie Ivangh, Simon de Smeth
22 Zo was ‘t / Zo is ‘t (Rechte Hondsbosschelaan), Dick Slagter
24 Kleine aanvulling ‘De Rimboe aan de Holleweg’, Mr. W.A.M. Admiraal
26 Sinterklaas en Heiloo, Joop Tulp
29 Restauratie van de historische muur van Nijenburg, Wim Buwalda
32 Correcties en aanvulling, Redactie

Zomer 2019, 13, 1

Blz.3 Het Brinkplan – Winkelhof ‘t Loo, Dick Slagter
13 Bloembollenteelt in Heiloo, Piet Apeldoorn
22 De Spoorwegen in de oorlog IV, Mr. W.A.M. Admiraal
29 Boekenrubriek, Redactie
30 Zo was ‘t / Zo is ‘t (Raadhuisweg, Noord), Hans Welling
32 Aanvulling, Dick Slagter
32 Correcties, Redactie

December 2018, 12, 2

Blz. 3 Het nieuwe museum op een oude plek, Dick Slagter
5 De auto van Prins Bernhard, Jan de Gruijter en Hans Welling
8 Maarten van Roozendaal, Jan C. van der Giessen
10 Het Maalwater, Redactie
11 M.P.H van Houweninge, Jan de Gruijter
12 150 Jaar Spoorweg in Heiloo III, Mr. W.A.M. Admiraal
22 Zo was ‘t / Zo is ‘t (Dokterslaan), Dick Slagter
24 Onlangs verschenen boek Het Melcoterrein, van weiland naar woonwijk, Redactie

Juli 2018, 12, 1
Blz. 3 Een wandeling langs herbergen, café’s en melksalons, Piet Stoffers
11 Hendrika Maria Aleida (Marie) Jungius, Jan de Gruijter en Ina Blekemolen-van den Berg
17 150 Jaar Spoorweg in Heiloo II, Mr. W.A.M. Admiraal
24 Zo was ‘t / Zo is ‘t (Westerweg-Schuine Hondsbosschelaan), Dick Slagter
26 Joan Praetorius, Ina Blekemolen-van den Berg
28 Een boom van ereklasse, Redactie

December 2017, 11, 2
Blz. 3 De bewoningsgeschiedenis van Heiloo, Silke Lange
11 Egmond en Heiloo: Historisch verbonden, Peter van den Berg en Ina Blekemolen-van den Berg
17 Armenzorg en haar bezittingen, Jan de Gruijter
20 150 Jaar Spoorweg in Heiloo, Mr. W.A.M. Admiraal
29 Onlangs verschenen boeken, Redactie
30 Zo was ‘t / Zo is ‘t (Het Malevoort), Dick Slagter
32 Advertenties uit De Uitkijkpost December 1963, Redactie

Juni 2017, 11, 1
Blz. 3 Het Delensbos, een tuin van verwondering, I. Blekemolen-van den Berg
10 Na de Juliaantjes weer nieuw leven aan de Hoogeweg, H. den Ouden
13 Een volkstelling te Heiloo in 1811, Th. Bakker
17 Houtwallen, hagen en houtsingels in Heiloo, A. van Breugel
20 De Rimboe aan de Holleweg, J. de Gruijter en D. Slagter
26 Zo was ‘t / Zo is ‘t (Willibrordusweg-Kerkelaan), Dick Slagter
28 Advertenties uit de Uitkijkpost 1952, Redactie

December 2016, 10, 2
Blz. 3 Het jubileum van burgemeester, Jhr. N. van Foreest J. de Gruijter en I.Blekemolen-van den Berg
9 De Heiloose geitenfokvereniging, J. de Gruijter
14 Zo was ‘t / zo is ‘t nu in Heiloo (Kerkelaan-Kennemerstraatweg), Redactie
16 De herdenkingsbomen in Heiloo, J. van der Giessen en D.Slagter
Bijlage: Over de balk die alles zag en waarom Buk-Buk Buk-Buk heet, R. Alphenaar en J. de Graaf-Gieltjes

Augustus 2016, 10, 1
Blz. 3 Van wie was toch die sabel, P. Stoffers en J. de Graaf-Gieltjes
9 Landgoed Nijenburg, de roem en de glorie van Kennemerland, J. van der Giessen en J. de Gruijter
13 In de voetsporen van een wandelpionier (Jacobus Craandijk 1834-1912), J. de Gruijter en I.Blekemolen-van den Berg
16 Het dialect van Heiloo, W.Buwalda
22 Zo was ‘t / zo is ‘t nu in Heiloo (Heerenweg-Stationsweg), H.Ruiter en W.Buwalda
24 Advertenties uit de 19e eeuw, Redactie

December 2015, 9, 2
Blz. 3 Wanneer het yser gloeyt te midden in de kolen, P.Bussen
13 De wateren, polders en molens aan de Oostzijde van Heiloo – Deel 2, E.Zwijnenburg en B.Slooten
22 Zo was ‘t / zo is ‘t nu in Heiloo (Zuiderloo-Spanjaardslaan), Wim Buwalda
24 Nieuwpoort, Vier Staten en Zandersloot, W.Buwalda en J.de Gruijter
32 Nieuwe straatnamen in Heiloo, D.Slagter m.m.v. W.Buwalda
40 Ypenstein of Ilpenstein?, Redactie

Juli/augustus 2015, 9, 1
Blz. 3 De wateren, polders en molens aan de Oostzijde van Heiloo – Deel 1, E.Zwijnenburg en B.Slooten
10 De Huiskamer van Heiloo, M.Sanstra-Veenis
16 De Gerefomeerde kerk van Heiloo, I.Blekemolen-van den Berg en Jan de Gruijter
20 Heiloo, een dorp in oorlogstijd 2 en De Hutkoffer en gevelmakelaars in Heiloo, Redactie
22 Zo was ‘t, zo is het nu in Heiloo (Stationsplein), Wim Buwalda
24 Enkele opmerkelijke advertenties uit het verleden, Redactie

December 2014, 8 2
Blz. 5 Het verleden herleeft, veertig jaar “Oud Heiloo’, W.Buwalda
21 Heiloo en de Beeldenstorm (1566), S.Wassing
31 Archeologisch onderzoek tussen Kennemerstraatweg en Hoogeweg, S.Lange
48 De wateren, polders en molens rond Heiloo, E.Zwijnenburg en B.Slooten
66 Schetsen uit Heiloo in het eerste jaar na de bevrijding, J.de Gruijter

Juni/Juli 2014, 8, 1
Blz. 3 Het Heilooer altaarstuk, I.Blekemolen-van den Berg
8 De soap van de woning van burgemeester Kalff, J.de Gruijter
13 Het zaadhuis van Heiloo krijgt een nieuwe bestemming, W.Buwalda
18 Zo was ‘t, zo is het nu in Heiloo (Kennemerstraatweg – Tolhuis), Wim Buwalda
20 Leven en werken op de Willibrordusstichting 1960- 1970, D.C.T.Slagter
25 De preekstoel, W.Buwalda en V.Bakker
27 Zonsondergang Ronde O -21 juni F.Jansen, Redactie

December 2013, 7, 2
Blz. 3 De huiskamer van Heiloo, M.Sanstra-Veenis en J. de Gruijter
9 De crisisjaren 1930 – 1940, J. de Gruijter
12 Wandelkaart van Heiloo circa 1923, Redactie
16 De Varnebroekermolen, W.Buwalda
17 Heiloo onder dak’ is een voltreffer (boekbespreking), Redactie
18 Zo was ‘t, zo is het nu in Heiloo (Vóór de Witte Kerk), Wim Buwalda
20 Altaarstuk Willibrorduskerk gerestaureerd, I. van den Berg

Augustus/September 2013, 7, 1
Blz. 3 De crisisjaren, deel 1, 1930 – 1935: van kwaad tot erger, J. de Gruijter
10 De crisisjaren, deel 2, 1936 – 1940: Armoede als voorpost van de Tweede Wereldoorlog, J. de Gruijter
14 Nogmaals Agatha van Foreest, C.Boon en Redactie
16 De oorsprong van de naam Oesdom, A.P.Koeman
17 De gevelsteen van het vroegere postkantoor aan de Heerenweg, D.C.T.Slagter
18 Zo was ‘t, zo is het nu in Heiloo (Postkantoor Zeeweg en Het Knooppunt), Wim Buwalda
20 Heyloo Bier: Ter Coulster Dubbel, Redactie
Bijlage: Het Pronkpoppenhuis van Maria van Egmond van de Nijenburg, M.Content

December 2012, 6, 2
Blz. 3 Fietspad van Heiloo naar Egmond, J. de Gruijter
6 Buitenhuizen, W.Buwalda
11 De grisalles van het Huis Nijenburg, I. van den Berg
17 Een zaak met een luchtje in 1931, J. de Gruijter
21 Uitgebreide en vernieuwde rioolwaterzuiverings-installatie 2012 in Heiloo, Redactie
22 Zo was ‘t, zo is het nu in Heiloo (Pastoor van Muijenweg), Wim Buwalda
24 Bibliotheek Heiloo bestaat 50 jaar, Redactie

Juni/Juli 2012, 6, 1
Blz. 3 De veelbewogen geschiedenis van het klooster De Blinken, Redactie
8 Nogmaals Willibrord, W.Buwalda
11 De theekoepel van Ter Coulster, Redactie en B.van der Feen de Lille en M.van Lente
12 Afgegraven houtwal verborg vroegmiddeleeuwse boerderij, W.Buwalda
15 Agatha van Foreest in Hoorn, T.Coppens
17 Onverschrokken verzetsman in Heiloo (Matthijs Zonderhuis), Redactie
18 Zo was ‘t, zo is ‘t nu en… zo wordt ‘t in Heiloo (Kruispunt Westerweg – Stationsweg), Wim Buwalda
20 Gemeente stoot de Hutkoffer af, Redactie

December 2011, 5, 2
Blz. 3 De grenspalen van Heiloo, D.C.T.Slagter
9 De begraafplaats van de Willibrordusstichting, D.C.T.Slagter
12 Zo was ‘t, zo is het nu in Heiloo (Kruispunt t.o. van de Witte Kerk), Wim Buwalda
14 De ramp van 1953 en Heiloo, P.Bussen
17 Noten gezocht (n.a.v. Kalksovenweg), V.Bakker
19 Heiloo, een dorp in oorlogstijd (t.g.v. uitgave boek), Redactie
20 Politie in Heiloo, Redactie
22 Het poppenhuis van Nijenburg, Redactie

Augustus/September 2011, 5, 1
Blz. 4 Cornelis van Foreest en zijn boeken op Nijenburg, P.J.Tomson
12 De collectie wordt openbaar, N. van Foreest
15 De herkomst van de naam Nijenburg, W.Buwalda
18 De restauratie is voltooid, W.Buwalda
21 Dikke Kees, Mooie Jeannette en Dooie Dirkie, C.Klinkert
24 Nijenburg te Heiloo, P.T.E.E.Rosenberg
33 Brandpreventie van grootvader Herpert, N.Tomson
34 Zo was ‘t, zo is het nu in Heiloo (Nijenburg), Wim Buwalda

December 2010, 4, 2
Blz. 3 De betekenis van Willibrord voor Heiloo, W.Buwalda
13 De eerste steen geplant, W.Schotvanger
18 Drie historische onderwerpen in Heiloo-Noord, V.Bakker
22 Schouten van Heiloo 1775 – 1810, J.Laarman
24 Zo was ‘t, zo is het nu in Heiloo (Willibrordusput bij Witte Kerk), Wim Buwalda
26 Naar aanleiding van… (Oorlog – Vliegfeesten – De Eglantier – Nijenburg), W.Buwalda

Augustus 2010, 4, 1
Blz. 4 Heiloo in de Tweede Wereldoorlog, V.Bakker en W.Buwalda en P.Kuijper
19 Opmerkelijke vondst in kasteel-museum Sypesteyn, P.Kuijper
22 Onderzoek naar object in de Oudheidkamer Heiloo, P.Kuijper
25 Bespiegeling over de naamgeving van het putje van Kapel, A.P.Koeman
26 Zo was ‘t, zo is het nu in Heiloo (Het Maalwater en gemalen), Redactie
28 Nieuwe straatnamen in Heiloo, D.C.T.Slagter
31 Het Volksbadhuis P.Bussen
35 Voor u gelezen (Heilo in:’De stadt Alkmaer met haare dorpen’), W.Buwalda

Augustus 2009, 3, 1 en 2
Blz. 4 Onze Lieve Vrouw Ter Nood door de eeuwen heen, P.Kuijper
19 Prehistorische bewoning in Heiloo, S.Lange
34 Plaatselijk bestuur in Heiloo in vroeger tijden, W.Buwalda
37 Vergeten schouten van Heijloo en Oesdom, P.Louter
40 Schouten van Heiloo, G.Luth
45 Crol, speurtocht naar een naam, H.G. ten Berge
46 Voor u gelezen (Over de dagboeken van Frederica Fontein Verschuir), W.Buwalda
48 Zo was ‘t, zo is het nu in Heiloo (Stationsweg 115 – Gezellenhuis), Redactie
50 Zo was ‘t, zo is het nu in Heiloo (Kapellaan – Café St. Willibrord), Wim Buwalda

December 2008, 2, 2
Blz. 4 De St.Willibrordusstichting, D.C.T.Slagter
12 Opmerkelijke vondst in het Regionaal Archief Alkmaar, Redactie
16 Een curieuze kerststal in de oudheidkamer, W.Buwalda
20 De Kerkebuurt in het begin van de 20e eeuw, W.Buwalda
25 De familie Bloemhoff, Redactie
26 Zo was ‘t, zo is het nu in Heiloo (Kerkelaan – evangelisatiegebouw), Wim Buwalda
28 Voor u gelezen (‘Heiloo, toen het dorp nog dorp was’), W.Buwalda

Juni 2008, 2, 1
Blz. 7 Inleiding: Sic transit… (Afscheid Oude Pastory), W.Buwalda
8 1. De Historie tot 1787: pastoors en predikanten, W.Buwalda
10 2. Het tijdperk van 1787 tot circa 1900: beroemde bouwmeester, bekende bewoners, W.Buwalda
17 3. De pastorie van circa 1900 tot 1956: markante predikanten, W.Buwalda
21 4. Het bejaardenhuis ‘De Oude Pastorij’ 1956 – 1979, W.Buwalda
24 5. 1979 – 2008: een andere bestemming, W.Buwalda
28 6. Wat zal de toekomst brengen, W.Buwalda
31 Exposities van de Vereniging Oud Heiloo gehouden in De Oude Pastorij, W.Buwalda

December 2007, 1, 1
Blz. 3 De Heylooer Cronyck vernieuwd, Redactie
4 De Canon van Heiloo, Redactie
5 De Kring van Heiloo, W.Buwalda
11 Het vliegveld van Heiloo, P.Kuijper
18 Zo was ‘t, zo is het nu in Heiloo (Stationsweg – hoek Heerenweg), Redactie

Start nieuwe nummering i.v.m. volledig herziene lay-out.

December 1999
Blz. 57 De Kennemerstraatweg hoek Van Aostastraat, Een foto met herinneringen (2), NN
60 Gebouw “Cornelius” behouden, NN
63 Van Caendorp tot Kaandorp, NN
– – December 1999 75 Verslag van de Archeologische Werkgroep Heiloo (met resultaten), A.Haverman en T.de Ridder

Mei 1997
Blz. 37 Het oorlogsmonument op Het Groentje, W.M.A.Admiraal en J.J.Dekker
46 Zo maar een herinnering (radiotoestel De Rooy), NN
47 Bosbranden in Heiloo?, J.Bakker
49 De Kennemerstraatweg hoek Van Aostastraat, Een foto met herinneringen, NN
52 Jaarverslag 1993 van de Archeologische Werkgroep Heiloo (met resultaten), T.de Ridder

December 1995
Blz. 1 Heiloo voor Willibrord, Het archeologische verhaal over de vroegste strandwalbewoners, T. de Ridder

November 1992, 14, 1
Blz. 1 Archeologie in Heiloo, T. de Ridder

December 1991, 13, 1
Blz. 1 Villa Blockhove, C.H. van de Weide-de Lange
10 Blokhuis Lutine, NN
12 Landgoed Nijenburg, R.Snethlage

Januari 1989, 12, 1
Blz. 4 Hollandse Liedjes Nicolaas Beets, M.Mathijsen en G.Heemskerk

Januari 1987, 11, 1
Blz. 4 Nijenburg te Heiloo, J.H.Rombach

Januari 1985, 10, 1
Blz. 4 Harmonie en Fanfare Heiloo, R.Vennik-Gelderblom

December 1984, 9, 2
Blz. 52 Dorpsleven in Heiloo, 40 à 50 jaar geleden, C.Hoogvorst
57 Heiloo of het Baduhennawoud?, G.G.M.Tjaden

1984, 9, 1
Blz. 1 Pieter van Foreest De Hollandse Hipocrates 1521 – 1597, H.A.Bosman-Jelgersma

Juni 1983, 8, 2
Blz. 1 Het Huis Ter Coulster bij Heiloo, J.H.Rombach

Januari 1983, 8, 1
Blz. 1 Expositie Alkmaarse bodemvondsten, J.Stam en M.Corbié

1982, 7, 1
Blz. 11 De Kring van Heiloo, M.Mathijsen
33 Johannes Petrus Hasebroek, M.Mathijsen
40 Beets en Heiloo, M.Mathijsen
44 Johannes Kneppelhout, M.Mathijsen
50 Elisabeth Johanna Hasebroek, M.Mathijsen
54 Anna Louisa Geertruida Toussaint, M.Mathijsen
59 Everhardus Johannes Potgieter, M.Mathijsen
64 Willem Jacobsz. Hofdijk, M.Mathijsen
69 Catalogus, M.Mathijsen
111 Bij het Noord-Hollandsch kanaal (J.P.Hasebroek), M.Mathijsen
114 De Doodenlaan te Heilo, M.Mathijsen
116 Het putje van Heilo, M.Mathijsen
119 Een landschap bij maneschijn, M.Mathijsen
128 Het putje van Heiloo (N.Beets), M.Mathijsen
129 In de diligence, M.Mathijsen
135 Heiloo, M.Mathijsen
136 Holland, M.Mathijsen
139 In “‘T Bosch van Nyenburgh”, M.Mathijsen
145 Onder de linde, M.Mathijsen
147 Elegie, M.Mathijsen
147 Lief Heilo, M.Mathijsen
149 Kalender van bezoek, M.Mathijsen

December 1981, 6, 2
Blz. 35 Een Oude Heiloosche Familie, W.A.Spaans
38 De Heilooer ijsbaan, J.van den Kommer
44 Openluchtbijeenkomsten in de eerste helft van deze eeuw in Heiloo, N.J.Speur
44 Bij de Kattenberg, N.J.Speur
45 Ter Coulster, N.J.Speur
45 Nijenburg, N.J.Speur
46 Vliegfeest, N.J.Speur
54 Kalksovenweg, N.J.Speur

Juli 1981, 6, 1
Blz. 2 (Brandweer:) Brandkeuren van Heiloo, P.Wijn
5 (Brandweer:) Hoe het in het begin van deze eeuw ging, N.J.Speur
10 (Brandweer:) De oprichting en de oorlogsjaren, N.J.Speur
14 (Brandweer:) Tot aan het vijfentwintigjarig jubileum, J.van den Kommer
23 (Brandweer:) De laatste vijftien jaar, T.Rozing
28 (Brandweer:) Legenda van Sint Florianus, NN
29 (Brandweer:) Naamlijst van personen, NN

December 1980, 5, 2
Blz. 28 Katten en de Kattenberg Uit:Tijdschr.”Buiten” 04-01-1908
31 Oud Heiloo en de Amateur-archeoloog, A.Lawant
33 Antje, de warme bakkersvrouw van Heiloo, D.Bos
43 De Oude Knegt, NN
45 Register personen en zaken afgelopen tien afleveringen Heilooer Cronyck, NN

Mei 1980, 5, 1
Blz. 1 Kerstmenu 1942 voor vier personen, R.Vennik-Gelderblom
3 Waar bleven de bomen aan de Kennemerstraatweg, R.Vennik-Gelderblom
7 Overval op het Gemeentehuis in Heiloo mislukte, R.Vennik-Gelderblom
8 Overval op het Distributiekantoor door de K.P. Alkmaar, R.Vennik-Gelderblom
10 Luchtbeschermingsdienst Heiloo, R.Vennik-Gelderblom
13 Pro Justitia, R.Vennik-Gelderblom
16 Inleveren, vorderen en gewoon inpikken was de regel in de oorlogsjaren, R.Vennik-Gelderblom
23 Het ontruimen van woningen, R.Vennik-Gelderblom
24 Heel vaak werden de Duitsers op een dwaalspoor gezet, R.Vennik-Gelderblom

December 1979, 4, 2
Blz. 2 “Heiloo in prenten en kaarten”, een beschrijving van inhoud van de tentoonstelling, J.A.Rombach en N.J.Speur

Mei 1979, 4, 1
Blz. 3 De Fontein, Het Bestuur
4 Nijenburg en zijn bewoners, NN
8 De Kerkebuurt in het begin van deze eeuw, N.J.Speur
14 Tijdrekenkunde in kort bestek, A.A.Veer
20 Het “Baker-liedje” van Heiloo, NN

December 1978, 3, 2
Blz. 4 De Oude Pastory – Oudheidskamer, NN
6 Iets over het oudste archiefstuk uit het archief van de Gemeente Heiloo, A.A.Veer
13 Heer George van Cats en de Zandersloot, W.A.Fasel
17 Dorpsroddel, P.A.
18 De Vloek, P.A.

Mei 1978, 3, 1
Blz. 3 Korenmolen “De Blinker”, N.J.Speur
8 Gerrit van den Bosch en de Willibrordusput, J.Bertrand
12 De Brandspuit (1823), P.H.J. van Loon
13 “Heiloo nog lang niet ontaard in een tweede Oss!”, N.Majolée
15 Beknopte bilbiografie van Heiloo, samengesteld uit tijdschriftartikelen, A.A.Veer

December 1977, 2, 2
Blz. 2 De Abdij van Egmond en haar relatie tot Heiloo (resumé) , Pater Hof
9 Het Raadhuis, A.A.Veer
13 Vijftig jaar Willibrorduskerk W.A.M.Admiraal
18 De Gemeentelijke bestuurders Vanuit het heden naar het verleden – De Schouten, P.H.J. van Loon

Juni 1977, 2, 1
Blz. 3 Sint Willibrord, H.E. Oostendorp
7 Maatregelen tegen brand (rond 1760), P.H.J. van Loon
11 De tramlijn Haarlem-Alkmaar, H.E. Oostendorp
15 De Gemeentelijke bestuurders Vanuit het heden naar het verleden – De Burgemeesters, P.H.J. van Loon

Oktober 1976. 1, 2
Blz. 2 De bewoningsgeschiedenis van Heiloo tot 1800, P. Wijn
13 Rondom de Witte Kerk (vervolg), H.E. Oostendorp
15 Reglement voor den schoolmeester van Heyloo en Oesdom van 1 juni 1756, H.E. Oostendorp

Februari 1976, 1, 1
Blz. 5 De fysische gesteldheid van Heiloo, P. Wijn
11 Rondom de Witte Kerk, H.E. Oostendorp

Opmerking: in het overzicht is niet het voorwoord van de uitgaven opgenomen omdat dit vrijwel standaard is.

Samengesteld door Dick Slagter, 28 juli 2018, bijgewerkt tot 29-07-2022